Tööd

Arvestame kõigi tellija soovidega nii töö algusfaasis kui ka pärast muudatusi nõudvate asjaolude ilmnemist.

Klaaspiirde asetus

Eriveoste transport

2
2.1

Mööbli kokkupanek ja lahti võtmine

Aiamööbli kokkupanek ja lahti monteerimine

Soolakambri kolimine ja ladustamine