Yleiset ehdot

Näitä Multipalvelu Oy: n, y-tunnuksella FI31398218, osto- ja myynti ehtoja (jäljempänä käyttöehdot) sovelletaan kaikkiin henkilöihin (jäljempänä Ostaja), jotka ostavat tavaroita tai tilaavat palveluja Multipalvelu-verkkokaupan kautta ( jäljempänä verkkokauppa). 

Monipalvelulla on oikeus muuttaa tai täydentää ehtoja ja hinnastoa ilman erillistä ilmoitusta. Nämä muutokset ja lisäykset ilmoitetaan verkkosivustolla www.multipalvelu.fi   , ja ne tulevat voimaan julkaisuhetkestä alkaen. 

Kaikki ostajan henkilötiedot, jotka ovat tulleet tunnetuksi Multipalvelu-verkkokaupan vierailun ja ostosten suorittamisen aikana, ovat luottamuksellisia. Syöttämällä tietoja verkkokauppaan, Ostaja antaa oikeuden kerätä ja käsitellä Ostajan henkilötietoja (yrityksen nimi, nimi, yhteyspuhelinnumero, toimitus- ja / tai rekisteröintiosoite, sähköpostiosoite jne.) Ja välittää edelleen Ostajan henkilötiedot tavaran toimittajalle henkilölle. Salattu tietoliikenne kanava pankkien kanssa varmistaa Ostajan henkilötietojen ja pankkitietojen turvallisuuden, Multipalvelulla ei ole pääsyä niihin.

Multipalvelulla on oikeus käyttää ostajan sähköpostiosoitetta mainosten ja muun tiedon lähettämiseen tuotteistaan ja palveluistaan, jos ostaja on ilmaissut haluavansa tehdä niin kirjoittamalla sähköpostiosoitteen ja yhdistettyjen suorien postien vastaanottajat Multipalvelun verkkosivustolla.

Ostaja voi milloin tahansa peruuttaa sähköpostitse lähetetyt tarjoukset ja uutiskirjeet lähettämällä vastaavan viestin Multipalvelun sähköpostiosoitteeseen.  info@multipalvelu.fi  või järgides uudiskirjas toodud juhiseid.

Näiden ehtojen lisäksi e-kaupasta tuotteiden ostamisesta johtuvia oikeussuhteita säännellään velkolaissa, kuluttajansuojalaissa ja muussa voimassa olevassa lainsäädännössä Suomen tasavalta.

Verkkokaupan tilausprosessi 

Ostaja lisää haluamasi tuotteet ostoskoriin. 

Ostaja napsauttaa tilauksen tekemisen avautuvassa ostoskori-ikkunassa olevaa «Tee osto» -painiketta tai tuo ostoskorin sisällön näkyviin painiketta «Siirry ostoskoriin». 

Ostaja tarkistaa tuotteet ja ostoskoriin lisätyt määrät. Jos ostoskorin sisältö on oikein, ostaja napsauttaa "Tee ostos" -painiketta.

Rekisteröityminen verkkokaupan käyttäjäksi ei ole pakollista, verkkokaupan tilaukset voidaan tehdä sekä rekisteröidy tai että rekisteröimättömiä. Rekisteröityjen ja kirjautuneiden verkkokauppa tilausten lähettäminen voi tarjota alennuksia ja / tai sovittuja hintoja yritysasiakkaille kampanjoista riippuen.

Ostaja täyttää yhteystietoja / tai toimitustiedot sarakkeet huolellisesti, koska annettujen tietojen oikeellisuus ja oikeellisuus riippuu Ostajan tilaamien tavaroiden nopeasta ja sujuvasta toimituksesta ja myöhemmistä korvausvaatimuksista. Ostaja valitsee tavaroiden toimitustavan. 

Multipalvelu tarjoaa seuraavat vaihtoehdot tavaroiden toimittamiseen:

- Tavarat toimitetaan haluttuun osoitteeseen kuriirilla;

- Ostaja noutaa tavarat itse

Ostaja valitsee Tavaroiden maksutavan. Multipalvelu tarjoaa seuraavat vaihtoehdot tavaroiden maksamiseen:

- suoraan Internet-pankin kautta.

- maksu laskulla, joka jaetaan ennakkomaksuun 3 päivän kuluessa tai maksu sopimusyrityksille laskun perusteella määritetyn maksumääräajan mukaisesti.

Sopimus Yhtiön ostajan verkkokaupassa vahvistamat tilaukset käsitellään arkipäivisin klo 8.00–17.00. Työmäärästä riippuen klo 15.00 jälkeen vahvistetut tilaukset voidaan käsitellä seuraavana arkipäivänä. Koskee myös "Otan sen itse" toimitusvaihtoehtoa.

Sopimusyhtiön ostajan verkkokaupassa vahvistamat tilaukset käsitellään työpäivinä klo 8.00–17.00. Työmäärän jälkeen klo 15.00 jälkeen vahvistetut tilaukset voidaan käsitellä seuraavana työpäivänä. Koskee myös "noutan" toimitusvaihtoehtoa. 

Jos kampanjakoodi on olemassa ja kampanja jakson aikana, ostaja täyttää Kampanjakoodi-kentän kampanjakoodilla. Ostaja napsauttaa Vahvista-painiketta saadakseen alennuksen kampanjan mukaan.

Tarvittaessa ostaja täyttää kentän "Lisätietoja" lisätiedoissa.

Luettuaan ja hyväksyessään verkkokaupan ehdot, ostaja valitsee ruudun "Olen lukenut ja hyväksyn e-kaupan ehdot".

Ostaja tekee tilauksen painamalla "Tee tilaus" -painiketta.

Myyntisopimuksesta luopuminen, tavaroiden palautus ja vaatimusten esittäminen 

Multipalvelulla on oikeus vetäytyä verkkokaupan kautta tehdystä myyntisopimuksesta ilman seuraamuksia ja olla toimittamatta palvelua tai olla toimittamatta tilattuja tuotteita seuraavissa tapauksissa:

- tavarat ovat loppuneet varastosta

- tavaroiden hinta tai ominaisuudet on esitetty väärin verkkokaupassa verkkokaupan järjestelmävirheen vuoksi.

Jos Multipalvelut ei pysty täyttämään verkkokaupassa toimitettua tilausta, Ostajalle ilmoitetaan siitä 2 työpäivän kuluessa tilauksen yhteydessä ilmoitetulla puhelin- tai sähköpostiosoitteella. Ostajan maksama ennakkomaksu palautetaan 3 työpäivän kuluessa, ellei Ostajan kanssa ole toisin sovittu

Kuluttajamyynnin osalta velka sopimuslain asiaa koskevia säännöksiä sovelletaan myyntisopimuksen peruuttamiseen ja vaatimusten vastaisen tuotteen palauttamiseen. Ostajalla on muun muassa oikeus tarkastaa tavarat 14 päivän kuluessa ja peruuttaa myyntisopimus 14 päivän kuluessa tavaran toimittamisesta.

Ostettuja tavaroita ei voida palauttaa, jos ne on valmistettu ottaen huomioon Ostajan henkilökohtaiset tarpeet ja Ostajan antamien ehtojen mukaisesti.

Ostajan on tehtävä tavaraostosta peruuttamista koskeva hakemus tavaroiden palauttamiseksi. Ostaja lähettää palautushakemuksen Multipalvelun sähköpostiosoitteeseen info@multipalvelu.fi 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Sähköpostissa on oltava tiedot palautetuista tavaroista, tilausnumero ja käyttötili, jolle rahat on palautettava.

Jos irtisanotaan myyntisopimuksesta, tavaroista maksettu summa yhdessä tavaroiden toimituspalkkioiden kanssa siirretään Ostajan lähettämällä pankkitilille viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamis ilmoituksen vastaanottamisesta, jos palautetut tavarat ovat tavoittaneet kuljetusyrityksen.

Tavaroiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset vastaa Ostaja, paitsi jos palautuksen syy johtuu siitä, että palautettavat tavarat eivät vastaa tilattuja (esimerkiksi virheelliset tai vialliset tavarat).

Palautettujen tavaroiden on oltava kokonaisia (sisällyttävä kaikki tuotepakkaukseen sisältyvät tuotteet), eikä niitä saa vahingoittaa tai käyttää. Jos tavarat on ostettu osana kampanjaa, jossa ostettuun tuotteeseen on lisätty toinen tuote, Ostajan on palautettava kaikki tuotteet (eli koko vastaanotettu sarja).

Jos tavaran palauttamisen jälkeen Multipalvelun suorittaman tavaroiden kunnon tarkastuksen tuloksena on käynyt selväksi, että palautetut tavarat on käytetty tai niiden tila on heikentynyt, ostajalle on korvattava lasku arvossa. Multipalvelu voi lähettää tätä koskevan pyynnön 30 päivän kuluessa tuotteen palauttamisesta ja Ostaja on velvollinen korvaamaan tuotteen arvon laskun.

Jos Ostaja ei hyväksy kuittaus ilmoituksessa ilmoitettua arvon laskua, Ostajalla on oikeus ottaa mukaan riippumaton asiantuntija selvittämään tuotteen arvon lasku. Asiantuntemukseen liittyvät kustannukset jaetaan puoliksi Ostajan ja Multipalvelun kesken, ellei toisen osapuolen kanta osoittaudu ilmeisen perusteettomaksi. Tällöin asiantuntijakokeen kustannukset vastaa se osapuoli, jonka kanta oli selvästi perusteeton.

Multipalvelu on vastuussa siitä, että Ostajalle myytävät tavarat eivät ole sopimusehtojen mukaisia tai puutteista, jotka olivat jo olemassa tavaroiden toimitushetkellä ja jotka ilmenevät kahden vuoden kuluessa tavaran toimittamisesta ostajalle . Ensimmäisten kuuden kuukauden aikana tavaroiden toimittamisesta ostajalle oletetaan, että vika oli olemassa jo tavaroiden luovutushetkellä. Vastaavan olettaman kumoaminen on Multipalvelun vastuulla. Tavaroiden virheiden tai virheiden sattuessa ostajalla on oikeus vaatia Multipalvelutilta korvaamaan tavarat vaatimusten mukaisilla ja / tai puutteellisilla tavaroilla tai vetäytymään myyntisopimuksesta ja palauttamaan vaatimustenvastaiset tavarat tuotteen kustannuksella.

Multipalvelu ei ole vastuussa tapahtuneista tavaravirheistä:

- tavaroiden toimittamisen jälkeen ostajalle;

- väärän käytön ja / tai huollon vuoksi

- luonnollinen fyysinen kuluminen normaalissa käytössä

- Ostajan tahallaan tai tahattomasti aiheuttamasta vahingosta;

- valtuuttamattomien henkilön suorittama huolto tai korjaus.

Virheen sattuessa Ostajan on lähetettävä korvausvaatimukset Multipalvelun sähköpostiosoitteeseen info@multipalvelu.fi tai soittamalla numeroon 04001 50312 viimeistään kahden kuukauden kuluessa.

Multipalvelu vastaa kuluttajan valitukseen kirjallisesti tai kirjallisesti toistettavissa olevassa muodossa 15 päivän kuluessa.

Jos myyjä tai valmistaja on antanut tavaroille lisäksi takuun, vastaavat ehdot on esitettävä kirjallisesti tuotteen mukana olevassa verkkokaupassa ja niitä on sovellettava ehtojen mukaisesti.

Vastuu

Multipalvelu on vastuussa Ostajalle ja Ostaja on vastuussa Multipalvelulle vahingoista, jotka näiden ehtojen rikkominen aiheutti toiselle osapuolelle Suomen tasavallassa voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa tapauksissa ja laajuudessa. 

Multipalvelu ei ole vastuussa Ostajalle aiheutuneista vahingoista tai tuotteen toimituksen viivästymisestä, jos vahinko tai tuotteen viivästyminen johtuu olosuhteista, joita Multipalvelu ei ei voinut vaikuttaa (mukaan lukien tavaroiden viivästyminen kolmannen osapuolen vuoksi) ja jonka esiintymistä ei voitu ennakoida.

Multipalvelun ja Ostajan välillä verkkokaupasta ostettaessa syntyvät erimielisyydet ratkaistaan neuvottelujen avulla. Ostaja lähettää vaatimuksen Multipalvelun sähköpostiosoitteeseen info@multipalvelu.fi tai soittaa +358 4001 50312. Jos sopimusta ei saavuteta, Ostajalla on oikeus kääntyä kuluttajariita komitean puoleen oikeuksien suojaamiseksi. Yhteydenotto komissioon on kuluttajalle maksutonta. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ongelmien ratkaisemiseksi kuluttajat voivat kääntyä kuluttajariitojenratkaisufoorumin puoleen, joka löytyy täältä:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

Olla yhteydessä

Multipalvelu muutto rakennustöitä siivous varastointi